Wat wij doen

IncluSIF realiseert innovaties in het sociaal maatschappelijke domein. Wij doen dit door middel van:

  • het ontwerpen van Social Impact Bonds
  • het adviseren van Vermogens fondsen die hun impact beleggingsportefeuilles willen vergroten binnen Nederland
  • het adviseren van kwartiermakers binnen overheden die streven naar het verbeteren van maatschappelijke diensten
  • het ontwikkelen van innovatieve programma’s voor grote maatschappelijke uitdagingen voor kwetsbare groepen
  • het creëren van nieuwe publiek-private financieringsvormen voor overheden, MVO’s en impact ondernemers
  • het invullen van social return vraagstukken binnen het publieke domein

Sociale Innovatie

IncluSIF werkt aan grote sociale vraagstukken waar de resultaten slecht zijn, waar wordt erkend dat het systeem faalt, waar de kosten van falen hoog zijn en waar er behoefte is aan verandering. Onze focus ligt daarbij op ouderenzorg, onderwijs achterstand, armoede bestrijding, schulden problematiek en vluchtelingen.

Wij ontwikkelen inhoudelijke programma’s en interventies samen met overheid en uitvoerders en brengen dit ten uitvoer in een Sociaal Impact Bond. Een pay-for-succes contract gefinancierd door Impact Investeerders welke het mogelijk maakt kwalitatief inhoudelijke en duurzame programma’s uit te voeren die leiden tot succes.

Incubator

Wij helpen impact ondernemers met kleinschalige succesvolle programma’s met schaalvergroten door het ontwikkelen van een duurzaam Business model en MVO’s bij het ontwikkelen van financierbare dienstverleningsmodellen. Door het ontwikkelen van inhoudelijk excellente programma’s, het bouwen van professionele teams en het modelleren van sustainable financiële business cases maken wij bedrijven en programma’s investment ready.

Gezamenlijk bouwen aan hoogwaardige dienstverlening met een zakelijke en duidelijke focus op het leveren van resultaat. Het doel van IncluSIF is het professionaliseren van het sociale domein wat leidt tot significant betere en duurzamere resultaten voor kwetsbare groepen.

Impact Investment Bond

IncluSIF heeft een breed netwerk van betrokken Impact Investeerders en is de enige onafhankelijke partij in Nederland die exclusief kapitaal werft voor Social Impact Bonds.

IncluSIF verschaft werkkapitaal om innovatieve programma’s te financieren en managed de investering, een randvoorwaarde om de best mogelijke resultaten te behalen en rendement te realiseren. Wij doen dit al meer dan 5 jaar met een dedicated team van experts, inhoudelijk en financieel.